Laatste nieuws

Facebook

Omslagafbeelding voor Agrarische Dagen Franeker
3,485
Agrarische Dagen Franeker

Agrarische Dagen Franeker

Elk jaar worden in Franeker de Agrarische Dagen gehouden. Oorspronkelijk werd er een feest georganis

2 maanden geleden

Agrarische Dagen Franeker
PERSBERICHT Onder de bezoekers van de Agrarische Dagen 2022 is direct na afloop een enquête gehouden. Zowel via mail en de website kon men meedoen. Ook via sociale media is de enquête verspreid. Juist omdat het 3 jaar geleden was dat de laatste editie was georganiseerd vond het bestuur het belangrijk dat iedereen de kans kreeg om mee te denken in de evaluatie. Voor de editie 2022 is op accenten gekozen voor een nieuwe opzet. Meer activiteiten in de binnenstad, variatie qua muziek op verschillende podia en ook de inzet van een (duurzaam) munten en bekerysteem. Uit de resultaten blijkt dat de opzet onder de bezoekers geslaagd is. ➡️ Over het algemeen is men (zeer) tevreden; 9 op de 10 geeft een (ruime) voldoende.➡️ De redenen dat men (ruime) voldoendes geeft is vanwege goede muziek, een gevarieerd programma, veel te doen en een echt familiefeest.➡️ Verbeterpunten zijn er ook. Een grotere kermis wordt door 24 procent van de bezoekers als belangrijkste verbeterpunt genoemd. Als tweede geeft 13 procent aan dat de muziek nog beter kan. De jeugd tot 25 jaar geeft aan dat ze graag ook op vrijdagavond muziek willen en de iets oudere doelgroep geeft bijvoorbeeld aan dat ze op zaterdag op de Breedeplaats een top band zouden willen. Het bestuur is blij met de resultaten en ziet direct ook verbeterpunten voor de volgende editie. Een grotere kermis is bijvoorbeeld een belangrijk verbeterpunt die het bestuur ook concreet gaat oppakken. De input vanuit bezoekers zijn dan ook heel belangrijk In de komende periode volgen, naast deze belangrijke evaluatie onder bezoekers, diverse evaluaties. Samen met commissies, sponsoren en gemeente is de ambitie om het volgend jaar weer beter te organiseren. ... Zie meerZie minder
Bekijk op Facebook

2 maanden geleden

Agrarische Dagen Franeker
FOTO'S 24 SEPTEMBER (PLUS DEEL 25 SEPTEMBER)Deel 4. 📸Taggen m#AD2022D2022 ... Zie meerZie minder
Bekijk op Facebook

2 maanden geleden

Agrarische Dagen Franeker
FOTO'S 24 SEPTEMBERDeel 3. 📸Taggen m#AD2022D2022 ... Zie meerZie minder
Bekijk op Facebook

2 maanden geleden

Agrarische Dagen Franeker
FOTO'S 24 SEPTEMBERDeel 2. 📸We blijven nog even nagenieten van alle foto's.Je treft alle foto's ook op onze website: ➡️ www.agrarischedagen.nl #AD2022n maar!#AD2022 ... Zie meerZie minder
Bekijk op Facebook

Instagram

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je aan op onze Facebookpagina